ROELSEhome  home


  parenteel

kwartierstaat kwartierstaat

  
Jakoba Pieternella Roelse is geboren in Westkapelle, waar haar meeste voorouders woonden. Kijk maar naar haar indrukwekkende kwartierstaat. De meeste voorouders waren landbouwers, een enkele burgemeester, maar vooral dijkwerkers.
Hoe kan het ook anders in Westkapelle! 

Van oorsprong was Westkapelle een vissershaven, maar de duinen verdwenen en de stad werd bedreigd door de zee. In 1540 begon men met de indijking, waardoor de koopvaardij en de visserij naar Vlissingen werden verplaatst. Hierdoor verarmde het dorp. De dijk werd nu de belangrijkste bron van inkomsten voor de Westkappelaars.
Het grootste gedeelte van de arbeidende klasse verdiende zijn brood op en aan de dijk. 
In 1815 waren er van de beroepsbevolking in Westkapelle-binnen van de totaal 256 personen 100 dijkwerkers! 

Zij vormden een gesloten gemeenschap, waar alleen Westkapellaars en hun kinderen deel van uit maakten. Alleen zonen van erkende dijkwerkers werden bij aanvang van hun dertiende levensjaar als dijkwerker aangesteld. Zij hadden een zorgplicht voor elkaar. Bij veel stormschade hadden ze het goed, bij weinig deelden ze hun armoede. Alleen door met de dochter van een dijkwerker te trouwen kon men toetreden tot die gemeenschap.

In het museum ''Het Polderhuis" vind je de verhalen van en over de dijkwerkers, de heiblokken en de indrukwekkende beelden van de dijkdoorbraak in 1944 door de geallieerden.

In 1470 werd de kerk Sint Willebrord gebouwd waar in 1817 een kustlicht op werd geplaatst, wat mede de oorzaak was dat de kerk in 1831 afbrande. De kerk werd niet herbouwd, maar de toren werd gerestaureerd.

Rond 1875 vertrokken haar ouders, Jacob Roelse, bijgenaamd Erik de Noorman, en Flora Louwerse, uit Westkapelle weg naar Montfoort in Utrecht. 
Jacob werd herbergier in de herberg in het centrum van Montfoort, een rustplaats voor de koetsiers uit Utrecht, alwaar man en dier hun dorst konden lessen. Het is daar dat Jakoba Pieternella Roelse Jacobus Berkhof heeft leren kennen.

Volgens Jac. Pouwelse komt de naam Roelse op de 3e plaats in Westkapelle, na Minderhoud en Huibregtse! 
Een bekende Westkappelse fotografe is Neeltje Flipse-Roelse, een verre verwant van ons. © Jeanette Berkhof 2000-2008