BUNNIK
home  home


  parenteel

kwartierstaat  kwartierstaat

  verhaal van Tom Moons

grafische parenteel

kwartierstaat grafische kwartierstaat

kwartierstaat Foto-kwartierstaat

kwartierstaatkwartier Moons

kwartierstaatkwartier Heemskerk

kwartierstaatkwartier Cees Vlooswijk

kwartierstaatkwartier Bart Vlooswijk

kwartierstaatkwartier van Veldhuizen

kwartierstaatkwartier Zwanenburg


De oudste stamvader van de familie Bunnik is Joannes Bunnik, alias Bünnincks, Bunning, en Bunink komt uit Zwolle .
Joannes wordt ook genoemd Jan d'Brandenburger bij de aangifte van de geboorte van zijn 6e kind Egbert Hendricus (2e kind van Lubbertha, zijn 3e vrouw). 
Waar dit vandaan komt weet ik niet. 

Mogelijk kwam Jan uit 'het Brandenburgerland'; grote delen Limburg, Brabant en Gelre in het bezit zijnde van de Hertog van Brandenburg. Kwam je uit dit Brandenburgerland, dan ging men ervan uit dat je vermoedelijk veel verstand van paarden had.  Je ziet ze dan vaak in de ruiterij van militaire éénheden van de Hertog van Brandenburg. Dit correspondeert ook met de Voermannen die uit die omgeving kwamen. 
Of dit ook zo het geval was bij Joannis Bunnik? 
Feit was dat Jan, voerman van beroep was. 
Een voerman had tot taak het leiden van een paard of beter een 'span' paarden.  Daarbij behoorde ook de voeding, het verzorgen en het waken over de paarden.  
In 1727 woonde Jan met zijn gezin in Zwolle, Nieuwstad, een wijkje buiten de stadsmuren van Zwolle, waar hij in 1734 op 46 jarige leeftijd overlijdt.  Onze stamvader is dan anderhalf jaar oud. Moeder Lubbertha hertrouwd in 1738 met Hendrik van den Boogenhorst en krijgt nog 4 kinderen, zij overlijdt in 1777 te Dalfsen.

De zonen van Joannes t.w. Egbert, Wessel en Gerrit trekken naar het westen, waarvan de eerste twee naar Aarlanderveen en Gerrit naar Hazerswoude, alwaar ze resp. in 1765, 1756 en 1761 trouwden en voor een talrijk nageslacht zorgden. 

Gerrit Bunnik, alias Bunijnk, Bunningh, was arbeider en woonde in Hazerswoude aan de Hoge Rijndijk. In 1781 stierf Gerrit's tweede vrouw en in 1782 huurde hij "woning en landerijen"  die zijn derde vrouw Aagje van der Klugt had geërfd van haar schoonvader. Zij trouwden pas vijf jaar later.
Gerrit Bunnik is 81 jaar geworden!
Zijn zoon Jan Gerritsz Bunnik, alias Bünnink, Bunningh, Beuning, was bouwman en woonde eerst in Aarlanderveen en later in de Meije.  

Jan Gerritsz was al in 1800 eigenaar van een complex in de Meije waar de Meijeweg doorheen liep: Meye 20 met 30 morgen  en Meye 32 met 6 morgen. Vlak voor zijn overlijden, in 1832, waren het echter al twee boerderijen, beide eigendom van Jan Gerritsz Bunnik. Na diens overlijden is het gehele complex, dus de twee boerderijen, nagelaten aan zijn zoon Jan (1800-1845). 
Na zijn overlijden kwam het complex aan zijn weduwe Cornelia Zijerveld en zij trouwde met Piet Captein.  In 1877 werden de boerderijen en het land opgesplitst en verkocht aan haar zoons Jan en Arie.  Zoon Gerrit vertrok naar de Noordzijde.

Vier jaar na de brand (1870) in het deftige dorp Bodegraven, een ramp waarbij bijna het hele dorp voor de tweede keer (1e keer in 1672) afbrandde, verhuisde de jongste zoon Gerrit naar Bodegraven.  
Gerrit trouwde met Maria de Lange. 
Zijn schoonmoeder, Maria Miltenburg, en haar 2e man, Dirk Oostveen, waren sinds 1860 eigenaar van de boerderij "Buiten Verwachting" aan de Noordzijde langs de Oude Rijn, schuin tegennover de Wiericker Schans. 

Met de boedelscheiding in 1890 kocht Gerrit Bunnik deze boerderij "Buiten Verwachting" met 'sedert enige jaren nieuw gestichte woonhuis ter vervanging van twee kleine huisjes met erf en tuin'.
Eerst woonde opa's broer Jan op de boerderij, maar toen die naar Aarlanderveen vertrok, verhuisde Thomas Cornelis met zijn vrouw Adriana Cornelia Vink en hun inmiddels 5 kinderen, van de boerderij van de familie de Wit terug naar zijn ouderlijk hof, boerderij "Buiten Verwachting", zijn geboortehuis en die mijn vader en mij.


boerderij 'Buiten Verwachting'


Oma, Rika, knecht, opa

Graag wil ik nieuw item op deze site invoeren, verhalen en anekdotes.  Ik werd geïnspireerd door de memoires van onze neef Tom Moons op de site van zijn zoon Jonathan.  Het is zo herkenbaar en onze oudere neven en nichten weten immers veel meer over vroeger of over onze opa, dan de jongere generatie. 
Ik hoop dat ook anderen gegrepen worden om hun herinneringen en anekdotes op te schrijven en met ons wil delen. © Jeanette Berkhof 2000-2008