BERKHOFhome  home


  parenteel

kwartierstaat  kwartierstaat

  Karel de Grote
De  familie Berkhof vindt zijn oorsprong in Lunteren. Daar stond boerderij "de Berkhof". De naam van deze boerderij was bepalend: Van den Berkhof. De boerderij is in 1962 afgebroken. In Lunteren is een "Berkhofweg" .  

Op die boerderij woonde en werkte in 1738 Hendrik Jansen, later Hendrik Jansen van den Berkhof, met zijn vrouw Geertje Jans van Lunteren. Waarschijnlijk is Hendrik een zoon van Jan Maassen, gelet op de vernoemingen van zijn kinderen. Een andere aanwijzing is dat bij het overlijden van zijn kleindochter Wijntje haar vader, Jan Hendrikse van den Berkhof, genoemd werd als zijnde 'Jan Maassen'.  

Hendrik Jansen van den Berkhof was geen eigenaar, maar waarschijnlijk pachtte hij de boerderij, die eigendom was van de kerk van Lunteren. Zijn kinderen zijn geboren "op den Berkhof onder Meulunteren".
In die tijd werd de verponding betaald door Jan Cornelissen van 1695 t/m 1723, daarna betaalde zijn weduwe Maeritje Maessen t/m 1753 en in 1754 wordt Jacob Gerritsen eigenaar van "de Berkhof". Hendrik Jansen van den Berkhof sterft in 1761, toen was Jacob Gerritsen al eigenaar. 

Zijn zoon  Jan van den Berkhof "j.m. geboren te Lunteren, hebbende geen vaste woonplaats dog houd zig thans op te Laren", duikt op in Vianen. Na zijn dood in 1780 vertrekt zijn weduwe Anna Sophia van Thiel met haar kinderen naar Utrecht.
Zoon Wessel van den Berkhof is
"in den jaare 1809, bij gelegenheid den landing van de engelsche Troepen in Zeeland krijgsgevangen gemaakt, met den zelven naar Engeland vervoerd, alwaar gemelde Wessel Berkhof kortelings na hunne aankomst op de Rheede van Chattam overleden is".
De engelse landing 1809 vond plaats op 30 juli 1809 en 14 dagen later was heel Walcheren door de Engelsen bezet. Zij namen op 15 augustus 1809 het door de Fransen bezette Vlissingen na een driedaagse bombardement in. De engelse soldaten leden hevig aan de "Zeeuwse koortsen" (malaria) die onder hen veel slachtoffers maakte. 
 
In Utrecht waren de "Berkhofjes" in den beginne zakkendragers, daarna veelal koetsier, ook hun zwagers.
Zij waren in dienst bij stalhouderij Schoonhoven-Buitendijk (op foto uit 1909 is dit nog stalhouderij Trapman, later door Schoonhoven-Buitendijk overgenomen). 
Jacobus Berkhof
woonde met zijn gezin in de Keukenstraat boven de stallen. Henk zijn ouders zijn in 1938 naar Haarlem vertrokken, alwaar Henk in de Raafstraat werd geboren. Een feest, eindelijk een zoon na 3 meiden!


Keukenstraat te Utrecht circa 1980
op de foto wagenmaker Adriaan Kemp, "Kempie". 


Raafstraat te Haarlem 

Meer over diverse takken (van de) Berkhof(f) is te vinden op onze landelijke site, de Berkhof-Berkhoff infosite van Marnix Berkhoff.© Jeanette Berkhof 2000-2008